Care este viitorul şcolilor profesionale din Moldova?

Sociolog în Bloguvern
Artiom Maister
,

În țara noastră, Învățămîntul Secundar Profesional (ÎSP) are o reputație negativă. Oamenii îl percep drept neprestigios și cred că nu oferă perspective de dezvoltare. Cu toate acestea, pe piața muncii sunt solicitate preponderent persoanele cu studii medii generale și secundar profesionale. Țara are nevoie de cusători, încheietori tricotaje, călcători, tricoteri, constructori, tencuitori, plăcători cu plăci, dulgheri, armatori, sudori, trăgători, operatori PC, gardieni, poștași, lăcătuși, strungari etc. Tinerii, […]

>